Ta nästa steg med Fokus!

Modigt och inkluderande ledarskap skapar välmående arbetsplatser

Mina Tjänster

Affärs- och organisationsutveckling samt Förändringsarbete

Positiv energi, högre lönsamhet, drivkraft, effektivare organisation, gott ledarskap, välmående team, inspiration, affärsutveckling?

Vad är din spontana känsla? Hur behöver du, ditt team, ditt företag eller organisation utvecklas?

Medarbetarnas förmåga att anpassa sitt tänkande, kännande och handlande så att det ligger i linje med er verksamhetsplan och mål, är avgörande för verksamhetens framtid. Vet ni hur arbetsklimatet upplevs i er verksamhet just nu? Är ni i zon eller ur zon? Pratar vi utveckling eller avveckling? Vad vill ni fokuserar på?

Individuell ledarskapsträning – ledarskapsutveckling

Du har kanske gått ledarskapsutbildningar, kanske riktigt bra sådana.
För att verkligen utvecklas i sitt ledarskap, behöver man omsätta kunskaper i verkligheten och träna i sin egen vardag.

Ledarskapsarenan* är ett träningsprogram som fokuserar på utvecklingen av ditt personliga ledarskap – hur du samspelar med dig själv och din omgivning. Till din hjälp får du en personlig ledartränare.

Programmet stärker och utvecklar dina ledaregenskaper genom mental och intellektuell träning. Träningen är individuell och anpassas efter dina förutsättningar och behov. Tillsammans med mig som ledartränare lägger du upp ditt träningsprogram. Genom regelbundna möten och egen träning däremellan, övar du upp dina ledaregenskaper och din förmåga att leda dig själv och andra tillsammans mot organisationens mål.

Programmet sträcker sig över ca ett års tid.

*) Ledarskapsprogrammet Ledarskapsarenan är utvecklat av Annette Runsteen och Kim Karhu, Day2Day Leadership AB www.day2day.se

Mentorskap

Ett av de absolut bästa sätten att utvecklas som människa och medarbetare är att ha en mentor. Med en erfaren mentor kan du diskutera aktuella situationer och problemställningar. Det blir som en skräddarsydd exklusiv utbildning i den egna miljön och själva pedagogiken med dialogen i centrum är svårslagen.

En erfaren mentor kan genom sitt externa perspektiv ställa frågor, utmana och få fram perspektiv och tankar som du som adepten inte tidigare reflekterat över. Mentorns roll är inte i första hand att ge råd utan att hjälpa dig att hitta dina egna svar, utvecklas som individ och bidra till företagets utveckling och lönsamhet.

Coaching

Coaching handlar om att ta sig dit man vill från där man är!

Coaching är ett kraftfullt redskap, som ger både nya insikter och perspektiv. Med coaching kan du övervinna de mentala begränsningar som håller tillbaka din utveckling och istället hittar du kraften att åstadkomma saker som du kanske inte ens trodde var möjliga.

Coachingens hörnstenar är medvetande, valmöjligheter och förändring. Det handlar om att hjälpa individer och grupper att tydliggöra sina mål och få insikt om vad som krävs för att ta sig dit.

Styrelsearbete

Ett aktivt styrelsearbete kan vara skillnaden mellan ett lönsamt företag och ett företag i kris. All erfarenhet visar att det aktiva styrelsearbetet ger stora fördelar.

Det finns många tillfällen där styrelsen kan ha en avgörande betydelse för att leda företaget framåt:

  • Strategidiskussioner för att komma vidare
  • Visa omvärlden att det finns mer kompetens än bara ägaren i styrelsen
  • Nå ett bredare nätverk när branschen förändras
  • Om ägaren funderar på ett förvärv
  • Balansera en diskussion vid generationsskifte
Styrelsen är ett ovärderligt stöd när svåra situationer behöver lösas eller när beslut om viktiga vägval måste göras.

Min kvalitetssäkring börjar hos dig!

Att styra är mer än att se

Vi behöver ha erfarenhet av att hantera oväntade situationer. Vara kreativa och hitta nya vägar.

Mina grundkrav handlar mer om ”affärsmannaskap” – att förstå vad som driver en organisation. Kryddat med kunskapen att tillföra något nytt. Modet att utmana och ifrågasätta. Förmågan att hitta nya vägar och ge en tydlig vision av vart de leder.

Vill du veta mer? Skicka gärna ett meddelande!